Chat met ons
Bel +32 (0)50 391336

Overzicht versiewijzigingen


Venice 11.40 - 27/06/2019– Nieuw –

 

ALGEMEEN

 

VIES

Het adres van een Belgisch bedrijf wordt sedert 5 april op een andere manier teruggekeerd door VIES. Het adres wordt nu terug correct in straat, postcode en gemeente opgesplitst.

 

Brexit

De datum werd aangepast naar 31/10/2019.

 

BOEKHOUDING

Verkopen (optie ‘Importeren’)

Bij het importeren van UBL-bestanden is het nu ook mogelijk om zelf het dagboek en het documentnummer te bepalen, op basis van de gegevens in het UBL-bestand. Daarnaast beslist u, na controle van de bestanden, ook zelf welke bestanden er effectief moeten geïmporteerd worden.

 

Investeringsaftrek 276U (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De lay-out, percentages en begrenzingsbedragen voor aanslagjaar 2019 werden voorzien.

 

– Verbeteringen –

 

FACTURATIE

Facturen (optie ‘e-Documenten’)

Bij het versturen van Peppol-documenten wordt de bestemmeling nu enkel nog op basis van de Peppol-identificatie bepaald. Op die manier is het mogelijk om een identificatie te gebruiken die afwijkt van het ondernemingsnummer van de klant.

 

Venice 11.30 – 28/03/2019

Jaarrekening Protocol 2019

Belcotax On Web 2019

Brexit

 

– Nieuw –

 

ALGEMEEN

 

Algemeen

Vanaf deze versie wordt er rekening gehouden met landen die de Europese Unie verlaten.

Intrastat 2019 (optie ‘Intrastat’)

 

Het is nu mogelijk om het ondernemingsnummer “QV 999999999999” te gebruiken in losstaande Intrastat-documenten.

Het is nu mogelijk om IC-handelingen met particulieren te rapporteren via de OneGate-toepassing.

Er is een nieuwe lay-out voor het afdrukken van de Intrastat-aangifte, deze is niet meer gebaseerd op het (verouderd) aangifteformulier.

Belcotax On Web – Ereloonfiches (optie ‘Fiduciair’)

Belcotax On Web – Fiches voor auteursrechten (optie ‘Fiduciair’)

De nodige aanpassingen voor het nieuwe validatieschema (inkomsten 2018) werden voorzien.

 

BOEKHOUDING

Algemene rekeningen

Het rekeningstelsel voor vzw’s werd up-to-date gebracht.

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

De jaarrekening werd aangepast aan het nieuwe protocol geldig vanaf 1 april 2019.

Bijwerken van de rubriekdefinities (optie ‘Jaarrekening’)

De rekeningen van enkele rubrieken worden gewijzigd indien ze nog op de standaard waarde staan.

 

– Verbeteringen –

 

ALGEMEEN

Intrastat 2019 (optie ‘Intrastat’)

Bij het aanmaken van een Intrastat-bestand voor verzendingen werden enkele tags niet correct ingevuld.

 

FACTURATIE

Factureren leveringen (optie ‘Intrastat’)

Bij het automatisch leveren van bestellingen aan een klant in de EU werden de intrastat lijnen niet meer automatisch toegevoegd indien nodig.

 

BOEKHOUDING

Beheer van vaste activa (optie ‘Beheer van vaste activa’)

In de parameters voor beheer van vaste activa wordt vanaf vanaf nu rekening 7630 voorgesteld bij compensatie meerwaarden.

Verkopen (optie ‘Importeren’)

 

Bij het importeren van UBL-facturen wordt nu ook rekening gehouden met particuliere klanten.

 

Venice 11.20 – 03/01/2019

Importeren UBL-bestanden

Intrastat 2019

Intrastat goederencodes 2019

Nieuwe tarieven Fost Plus

 

– Nieuw –

 

ALGEMEEN

 

Intrastat 2019 (optie ‘Intrastat’)

Venice werd aangepast om tegemoet te komen aan de vereiste wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor 2019.

Het ondernemingsnummer van de tegenpartij wordt automatisch ingevuld met het ondernemingsnummer van de klant (op Verkopen (optie ‘Boekhouding’) en Verkoopfacturen (optie ‘Facturatie’)) of de leverancier (op Aankopen (optie ‘Boekhouding’) en Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)). Op losstaande Intrastat-documenten moet u het ondernemingsnummer van de tegenpartij zelf opgeven indien nodig.

Het land van oorsprong moet nu voor elke Intrastat-lijn met Methode ‘Verzending’ opgegeven worden. Dit kan automatisch ingevuld worden op basis van het veld ‘land oorsprong’ van de artikelfiche bij het genereren van Intrastat lijnen op Verkoopfacturen (optie ‘Facturatie’) of Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’).

 

Door deze nieuwe velden kan het doorboek-tekstbestand enkel ingelezen worden in Venice 11.20 of later. Ook omgekeerd kan enkel nog een doorboek-tekstbestand geïmporteerd worden als het met Venice 11.20 of later werd aangemaakt.

 

De goederencodes voor 2019 werden voorzien.

 

BOEKHOUDING

Verkopen

In de module ‘Verkopen’ is een dialoogvenster toegevoegd voor het importeren van UBL-bestanden.

In het dialoogvenster voor verkopen werd het veld ‘Referentie klant’ en het veld ‘Info’ toegevoegd.

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Fost Plus-tarieven voor 2019 zijn toegevoegd.

 

– Verbeteringen –

 

ALGEMEEN

 

Algemeen

Het opstarten van de help voor statusbalk gaf ten onrechte een ‘Failed to launch help’-melding.

Werkbladen

Klikken op een link naar een xml-bestand voor een aankoopfactuur in UBL2.1-formaat toonde soms de xml zelf i.p.v. het ingesloten pdf-bestand.

Lay-out-editor

Rekenvelden werden in de lay-out-editor per vergissing vooraan in de veldenlijst van een bestand toegevoegd i.p.v. achteraan en ‘overschreven’ daardoor de eigenlijke velden van dat bestand. Dat kon het wijzigen van de lay-out onmogelijk maken.

 

BOEKHOUDING

Financieel (CODA-routine)

Het bankrekeningnummer van de begunstigde kan nu in meer gevallen gedetecteerd worden, waardoor de automatische boekingen beter worden.

In de parameters voor het importeren van CODA-bestanden werd de omschrijving van de rekening voor bankkosten ten onrechte overschreven door die van de rekening voor commissiebedragen.

De CODA-routine werd aangepast aan de gewijzigde mededeling van European Merchant Services.

Investeringsaftrek 275U (optie ‘Beheer van vaste activa’)

 

Voor de toewijzing van vaste activa met als aard investering ‘Andere’ of ‘Digitale VA’ aan de resp. kolommen voor 2018 en 2019 wordt nu de aanschaffingsdatum van het vast actief gebruikt i.p.v. het aanschaffingsjaar.

Afdruk investeringstabel (optie ‘Beheer van vaste activa’)

 

De kolom voor afschrijving tot en met einde vorig boekjaar gaf niet altijd het correcte resultaat.

 

Rappels

Het parametervlagje om de pdf-voorstelling van facturen mee te sturen als bijlage van de e-mail was ten onrechte beschikbaar als de optie ‘eDocumenten’ niet actief was in het dossier.

 

 

Venice 11.10 – 06/09/2018

Nieuwe tarieven Recupel

– Nieuw –

ALGEMEEN

Aanpassen registratie

In het dialoogvenster wordt u ingelicht over de verwerkingsovereenkomst die Unit4 u aanbiedt.

Er is een aankruisvakje toegevoegd om aan te geven of u extra informatie over de producten van Unit4 wenst te ontvangen.

BOEKHOUDING

Financieel (CODA-routine)

De routine ondersteunt nu versie 2.6 met o.a. Instant SEPA overschrijvingen.

Investeringsaftrek 275U en 276U (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De lay-out, percentages en begrenzingsbedragen voor aanslagjaar 2018 werden voorzien.

FACTURATIE

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Recupel-tarieven voor juli 2018 zijn toegevoegd.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Installatie

Vanaf deze versie worden sommige componenten via de Microsoft Visual C++ Redistributable geïnstalleerd. Dit gebeurt automatisch als u het Venice-installatiemenu gebruikt.

Indien u gebruik maakt van de automatische installatie (zonder gebruikersinterface), installeert u voordien de Visual C++ Redistributable die meegeleverd wordt met de Venice-installatie.

Algemeen

Op diverse plaatsen werd code aangepast om overweg te kunnen met dagboeken met alternatieve schrijfwijzes (hoofdletters vs kleine letters).

Afdrukken

Bij het afdrukken naar printer werd de breedte van de tekst verkeerd berekend. Hierdoor was er soms te veel of te weinig ruimte tussen twee woorden of werden teksten afgekapt.

Door de vorige wijziging aan de afdrukken werden ampersands (&) weggelaten. Deze worden opnieuw getekend.

In de BTW-aangifte werd het veld ‘Verstuurder bericht aan klant’ niet opgesplitst in meerdere lijnen.

Bijwerken van de rubriekdefinities (optie ‘Jaarrekening’)

De rekeningen van enkele rubrieken worden verbeterd indien ze nog op de standaard waarde staan.

BOEKHOUDING

Verkoopdocument (optie ‘Boekhouding’)

Na het doorboeken van een verkoopdocument kan men het document niet meer aanpassen.

Details

Bij een boeking op een credit-rekening met type ‘Niet onderworpen’ in financiële documenten werd een verkeerd btw-vak afgebeeld.

Importeren CODA-bestanden

Bij ‘Speciale mededelingen’ kon u enkele algemene rekeningen niet opgeven na afsluiting van btw-periodes.

BTW-aangifte

Het afdrukken van een BTW-aangifte kon in een oneindige lus komen als er financiële documenten waren waarbij het dagboek met verschillende schrijfwijzes (hoofdletters vs kleine letters) in het document was opgeslagen.

Investeringsaftrek 275U (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Bij de eindafrekening werden de eenmalige ‘Nieuwe vaste activa die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid vanaf 1/1/2016’ verkeerdelijk verwerkt in vak 8362 of 8462 i.p.v. in vak 8363 of 6463.

Rappels

In een situatie met meerdere vervallen documenten voor 1 klant waarvan een deel bestemd voor de raadsman en een deel aanleiding gaf tot een rappel, werd er geen elektronische rappel gegenereerd voor de klant.

FACTURATIE

Parameters verkoopbeheer

Er werd een parameter voorzien waarmee u kunt instellen of documenten met dezelfde referentie moeten samengevoegd worden.

Overname documenten

Het veld ‘Referentie klant’ moet bij manuele overname niet langer identiek zijn. U krijgt nu enkel nog een waarschuwing indien ze verschillen.

Facturen (optie ‘e-Documenten’)

Er wordt voor het versturen van Peppol-documenten vanaf deze versie samengewerkt met CodaBox. De aanmeldgegevens zijn hierdoor gewijzigd, maar zullen automatisch worden aangepast.

U kunt, indien u dat wenst, de nieuwe aanmeldgegevens opvragen bij onze support-dienst.

In sommige gevallen was het niet mogelijk om een creditnota te exporteren naar elektronisch formaat.

Door strengere controles bij de overheid werden door Venice gegenereerde elektronische facturen (in het Peppol-formaat), met een GLN-nummer als identificatie van de bestemmeling, niet langer aanvaard.

Facturen (optie ‘Intrastat’)

Door een fout was het niet meer mogelijk om op een factuur een aankomst te registreren, en op een creditnota een verzending.

 

Venice 11.00a – 20/04/2018

– Nieuw –

FACTURATIE

Facturen

Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

In het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt bij het doorboeken naar tekst aangegeven dat alle gegevens van de betrokken klanten- of leveranciersfiches in het bestand opgenomen worden. U moet zich daarvan bewust zijn als u dat bestand deelt met een derde, bv. uw accountant.

Leveren bestellingen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Factureren leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Het veld ‘Referentie klant’ is nu een samennemingscriterium geworden en wordt daardoor nu ook overgenomen van de bestelhoofding op de leveringshoofding en van de leveringshoofding op de factuurhoofding.

– Verbeteringen –

FACTURATIE

Factuurparameters

Als je geen rechten (optie ‘Toegangsbeheer’) had om de factuurparameters te starten, en je probeerde deze toch te starten, dan kreeg je eerst een melding dat de actie niet toegelaten was en daarna liep je tegen een applicatiefout.

 

Venice 11.00 – 05/04/2018

Nieuwe ontwikkelomgeving

Nieuwe tarieven Fost Plus

Nieuwe tarieven Bebat

Intrastat goederencodes 2018

Belcotax On Web 2018

Extra (vrije) velden in klanten en artikels

Opfrissen lay-outs

– Nieuw –

ALGEMEEN

Nieuwe ontwikkelomgeving

Deze versie werd gemaakt in een nieuwere versie van de ontwikkelomgeving (Microsoft Visual Studio 2017) en een nieuwere versie van MFC (het ‘skelet’ van alle Venice-modules).

Vooral een verbeterde ondersteuning van de nieuwere Windows-versies is daarbij de belangrijkste wijziging.

Door gebruik te maken van de nieuwe ontwikkelomgeving en een nieuwe versie van MFC, ondersteunt Venice niet langer Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 (2008 R2 wordt wel nog ondersteund).

Door de nieuwe ontwikkelomgeving maakt Venice gebruik van de Universal C Runtime. Deze moet geïnstalleerd worden voor u de nieuwe versie van Venice installeert. In de meeste gevallen zal de Universal C Runtime reeds geïnstalleerd zijn via de Windows updates. Indien dit niet het geval is, krijgt u een melding in het installatiemenu. U kan deze dan manueel downloaden (zie systeemvereisten).

Intrastat (optie ‘Intrastat’)

De elektronische Intrastat-aangiftes worden nu opgemaakt met decimalen voor netto massa, aanvullende eenheid en factuurwaarde.

De goederencodes voor 2018 werden voorzien.

Belcotax On Web – Ereloonfiches (optie ‘Fiduciair’)

Belcotax On Web – Fiches voor auteursrechten (optie ‘Fiduciair’)

De nodige aanpassingen voor het nieuwe validatieschema (inkomsten 2017) werden voorzien.

Het noteren van de naam van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende is niet langer vereist. U hoeft deze informatie vanaf deze aangifte dus niet langer te noteren als vrij veld in de leveranciersfiche.

Klanten

In de klantgegevens zijn nu een reeks bijkomende vrije velden beschikbaar. Het betreft 4 extra tekstvelden die iets groter (80 tekens) zijn dan de reeds bestaande vrije teksten, 4 extra numerieke waardes waar u waardes met 4 decimalen kan opgeven, en 4 Ja/nee-velden. U kan deze velden activeren in de parameters van de module ‘Klanten’.

Op basis van een parameter van de module ‘Klanten’ legt u vast of het huisnummer (numerieke waarde) en de toevoeging ervan (bv. ‘bus 1’) als aparte velden moeten opgevraagd worden.

Afdrukken

We hebben de volgende afdrukken een nieuwe, frisse look aangemeten: Grootboek, Samenvattende balans, alternatieve balans, maandsaldo’s.

BOEKHOUDING

BTW-aangifte

Bij het versturen van de btw-aangifte via e-mail stelt Venice nu standaard het e-mailadres uit de firmafiche voor.

Algemene rekeningen

De rekeningen 41281 en 6571 werden toegevoegd voor ondernemingen.

Individuele rekening

Voor aankopen/verkopen die zijn afgepunt d.m.v. een financieel document, wordt de gemiddelde betalingstermijn nu bepaald op basis van de documentdatum van dat financieel document en niet meer de boekingsdatum.

Consolideren (optie ‘Consolidatie’)

Omzetboekingen geboekt op een financieel of divers document waarbij het aankruisvakje ‘Inter-company’ is aangekruist, worden bij consolideren nu geboekt op de inter-company omzetrekening.

FACTURATIE

Artikels

In de artikelgegevens zijn nu een reeks bijkomende vrije velden beschikbaar. Het betreft 4 extra tekstvelden die iets groter (80 tekens) zijn dan de reeds bestaande vrije teksten, 4 extra numerieke waardes waar u waardes met 4 decimalen kan opgeven, en 4 Ja/nee-velden. U kan deze velden activeren in de parameters van de module.

U kan voor een artikel nu ook de dimensies (lengte, breedte en hoogte) definiëren. Op basis daarvan zal Venice automatisch het volume berekenen.

Indien u beschikt over de optie ‘Speciale regelingen’ en u laat supplementen toe in uw dossier, dan kan u in de artikelfiche bij elke supplementcode het aantal keer dat een supplement voorkomt noteren. Op die manier kan u bv. in het kader van Bebat opgeven dat een bepaald artikel 6 identieke batterijen bevat.

Facturen

Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Bij het doorboeken van facturen worden de eventuele afrondingsboekingen nu ook analytisch verdeeld als voor de rekening waarop de afrondingen geboekt worden analytische voorstellen voorzien zijn.

Voor de boekingen van de kosten, supplementen en leeggoed tijdens doorboeken werd het analytisch voorstel van de overeenstemmende rekening toch gebruikt als het aankruisvakje voor toepassen van het voorstel aangaf dat dat niet de mocht.

Voor de boekingen van de kosten, supplementen en leeggoed tijdens doorboeken kon u uitzonderlijk een foutmelding krijgen doordat de analytische soort ten onrechte ingevuld was (met de analytische soort van het laatste artikel van de factuur).

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Fost Plus-tarieven voor 2018 zijn toegevoegd.

De Bebat-tarieven voor 2018 zijn toegevoegd.

De aanmaak van het bestand voor de Bebat-aangifte 2018 is toegevoegd (u kan het bestand in xml-formaat indienen via myBatBase).

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

E-mail

Standaard wordt voor het versturen van e-mails opnieuw MAPI gebruikt. Dit werd in de vorige versie onterecht gewijzigd.

Afdrukken

Bij het afdrukken naar pdf of bij het afdrukvoorbeeld werden afbeeldingen niet goed getekend. Randen of tekst werden soms gekarteld en de afbeelding werd donkerder getekend waardoor een afbeelding met transparante of witte delen een lichtgrijze achtergrond had. De afbeeldingen zullen nu correct zijn.

De tekst werd soms gedeeltelijk afgekapt omdat het buiten het tekstveld kwam. De spatiëring tussen woorden was niet altijd correct en de tekst werd niet altijd mooi op één lijn getekend, vooral wanneer er gebruik gemaakt werd van opmaakaanduidingen.

Hoofdmenu

In de standaard tegel ‘Financiële planning’ zijn enkele termen aangepast.

Routeplanners

De links die gebruikt worden voor de routeplanners ‘Mappy’ en ‘ViaMichelin’ zijn up-to-date gebracht.

BOEKHOUDING

Aankopen

Het e-mailen van de ‘Companyweb betalingservaring’ werkte niet als er een bijlage was voor de openstaande documenten EN een bijlage voor de aangemaakte documenten.

Financieel

Bij het importeren van CODA-bestanden met een referentie naar het vorig boekjaar wordt nu het correcte rekeningnummer gebruikt die overeenstemt met de klant.

Bij het zoeken op bedrag via het rekeningnummer wordt het ingetikte bedrag voorgesteld in de debet- of credit-kolom.

Diverse

Bij het importeren van SODA-bestanden komt nu een vraag bij het boeken in een afwijkende periode i.p.v. een foutmelding.

Bij het importeren van SODA-bestanden wordt de boekingsdatum van het document niet langer ingesteld op de systeemdatum maar wel op de datum bepaald volgens de instellingen in de parameters van de module.

Financieel (CODA-routine)

CODA-bestanden zonder ondernemingsnummer voor een buitenlandse bankrekening die niet gekoppeld is aan een financieel dagboek, worden niet meer getoond in de lijst van te importeren CODA-bestanden.

Betalingen

‘Expliciet deze rekening gebruiken’ wordt automatisch aangevinkt bij het selecteren van een rekeningnummer voor een begunstigde.

Algemene rekeningen

Bij rekening 6570 werd het type aangepast naar ‘Bankkosten’ en de BTW-groep naar 2.

Rappels

Als u bij gebruik van de optie ‘eDocumenten’ de rappels naar de klanten wil versturen, dan kon u ten onrechte een foutmelding krijgen als in de parameters van de optie ‘eDocumenten’ het versturen van e-mails was ingesteld op SMTP en in Configuratie Werkstation het systeem voor versturen van elektronische post was ingesteld op Geen of MAPI.

Bij gebruik van de ‘Verzenden’-knop vanuit de rappelhistoriek werd de pdf van de rappel niet meegestuurd in het elektronisch bericht.

BTW-controle (Grootboek)

Voor boekingen op de rekeningen van btw-groepen 20 (aftrekbare btw) en 26 (terug te storten btw) was het btw-vak ten onrechte leeg.

Parameter buitenlandse BTW-tarieven

De statustekst van de grootboekrekening vermeldt nu rekening 41281 (i.p.v. 468).

Vast-actief fiches (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Bij opgave van een verwijzing naar een aankoopdocument kon u ten onrechte een waarschuwing krijgen dat er geen investeringen in het aankoopdocument voorkwamen.

FACTURATIE

Offertes

Bestellingen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Facturen

In de standaard lay-out werd 100% lijnkorting niet goed afgebeeld.

Facturen

Bij het afdrukken van facturen kon men ten onrechte de melding ‘Field Number Out of Range’ krijgen.

De naamgeving van een pdf-bestand met de voorstelling van een factuur was niet altijd correct. Het bevatte niet het eigenlijke boekjaar, maar het kalenderjaar van de documentdatum. Dat kon er bij boekjaren te paard voor zorgen dat het pdf-bestand niet werd gevonden.

Bij het wijzigen van een factuur die reeds verstuurd werd via het Peppol-netwerk komt nu een melding. Het is immers zo dat een factuur naar de Vlaamse overheid slechts 1 keer kan verstuurd worden. In plaats van een factuur te wijzigen zal u een creditnota en een nieuwe factuur moeten maken.

CONTACTENBEHEER

Koppeling contact-firma

In het dialoogvenster voor koppeling contact-firma kan u per documenttype instellen of het contact moet opgenomen worden bij het versturen van een e-mail. Indien u een nieuwe koppeling maakt voor een firma waaraan reeds een contact gekoppeld is, wordt het gebruik voor elk type document vanaf deze versie standaard ingesteld op ‘Niet’ i.p.v. op ‘Cc’.

 

Venice 10.70 – 17/11/2017

SMTP-mail met UI als alternatief voor MAPI

Nieuwe verplichtingen voor betaal- en domiciliëringsopdrachten

– Nieuw –

ALGEMEEN

SMTP-mail met UI

In de werkstationconfiguratie kan je nu naast MAPI en Outlook ook SMTP kiezen als standaard e-mailprogramma. Dit laat toe om e-mails met UI te sturen ook als er op de PC geen e-mailprogramma geïnstalleerd werd. Dit is vooral handig in de online-omgeving waar standaard geen e-mailprogramma voorhanden is.

BOEKHOUDING

Financieel (CODA-routine)

Venice ondersteunt nu ook kredietkaartbetalingen via ‘ALPHA CARD MERCHANT SERVICES’.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Rubriekdefinities (optie ‘Jaarrekening’)

De definitie van de volgende rubrieken was foutief in alle schema’s: 66A, 66B, 76A en 76B.

De definitie van de rubriek 9900 was foutief in het verkorte en in het micro-schema.

BOEKHOUDING

Werkbestand betalingen (optie ‘Betalingen’)

Het xml-bericht is aangepast naar versie 3.2.

Werkbestand domiciliëringen (optie ‘SEPA Direct Debit’)

Het xml-bericht is aangepast naar versie 4.0.

Mandaten (optie ‘SEPA Direct Debit’)

De adresgegevens voor Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino en Zwitserland zijn voortaan verplicht op te geven.

De BIC-code van de schuldenaar is niet meer verplicht, behalve voor Monaco en Zwitserland.

Een Dom80-mandaat kan niet meer gemigreerd worden naar SEPA Direct Debit.

BTW-aangifte

Op de brief aan de klant vermeldt Venice voor het 3e kwartaal of voor de 11e maand nu ook informatie m.b.t. de verschuldigde voorschotten.

Bij de afdruk van het derde kwartaal werd een melding i.v.m. voorschotten verduidelijkt.

 

Venice 10.60 – 22/09/2017

Nieuwe tarieven Recupel

– Nieuw –

ALGEMEEN

Parameters

Voor installaties op Aspex: er werd een verdere automatisering doorgevoerd voor het activeren van de Management Monitor in een dossier.

BOEKHOUDING

Financieel (CODA-routine)

Het importeren van CODA-bestanden ondersteunt nu bestanden tot en met versie 2.5a.

Venice ondersteunt nu ook kredietkaartbetalingen via ‘B+S Card Service Gmbh’.

Betaalopdracht (optie ‘Betalingen’)

BIC code is niet meer verplicht voor binnenlandse betalingen.

BIC code of volledig bankadres is niet meer verplicht voor SEPA betalingen.

Aankopen (verwerken elektronische documenten)

Bij het verwerken van meerdere elektronische documenten in eenzelfde doorgang wordt de boekingsdatum op een analoge manier bepaald als bij ingave in herhaallus.

BTW-aangifte

Op de brief aan de klant vermeldt Venice voor het 3e kwartaal of voor de 11e maand nu ook informatie m.b.t. de verschuldigde voorschotten.

FACTURATIE

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Recupel-tarieven voor 2017 zijn toegevoegd.

Fiche investeringsaftrek (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De tarieven voor aanslagjaar 2017 werden aangepast om op 276U te voorzien in het nieuwe rooster “I.A.7. – Andere investeringen – gedaan vanaf 01.01.2016”.

De definitieve begrenzingswaardes voor aanslagjaar 2017 voor 275U zijn nu voorzien

De tarieven voor aanslagjaar 2018 werden voorzien met voorlopige begrenzingswaardes voor de afdruk van fiche 275U (definitieve begrenzingswaardes zijn nog niet bekend).

De afdruk van de fiche 275U en 276U werd voorzien met de nieuwe lay-out voor aanslagjaar 2017.

Bij de afdruk van de investeringsaftrek voor natuurlijke personen (275 U) voor aanslagjaar 2017 waren voor de gespreide aftrek (Sectie I.B) de kolommen 3 en 4 omgewisseld.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Bankrekeningnummer controle

San Marino is toegevoegd aan de SEPA zone.

Groenland en de Far Oër eilanden worden niet meer opgenomen als zijnde in de SEPA-zone.

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

In Venice 10.50 werden aangepaste lijsten voorzien voor ‘Activiteit sector’ (pagina voor identificatiegegevens van de onderneming of vereniging) en ‘Paritaire comités’ (Sociale balans), maar door een fout werden deze lijsten niet in gebruik genomen. Hierdoor konden enkele nieuwe codes niet gebruikt worden.

Bij aanmaak van een XBRL-bestand voor een jaarrekening volgens het volledig schema, konden ten onrechte enkele rubrieken opgenomen worden die niet langer geldig zijn volgens het nieuwe protocol. Het XBRL-bestand werd daardoor geweigerd door de NBB. Het gaat om de rubrieken pfs:AllocationOtherExtraordinaryIncome en pfs:AllocationOtherExtraordinaryCharges.

De Nederlandstalige omschrijving van de rubrieken 66A en 66B op het verkorte schema werd gecorrigeerd.

Het is enkel mogelijk om een jaarrekening volgens microschema aan te maken, als het boekjaar begint op of na 01/01/2016.

Bij afdruk van jaarrekening volgens het volledig schema werd een verkeerde tekst afgedrukt op VOL 1.

Bij opgave van de aandeelhoudersstructuur op MIC 8, VKT 8, VOL 6.7.2 wordt door de NBB verwacht dat éérst de rechtspersonen vermeld worden, daarna de natuurlijke personen. Er is nu een tekst op het ingaveformulier die dat vermeldt, alsook een test bij bewaren die deze voorwaarde controleert.

Bij een verbeterde jaarrekening waarbij het vorig schematype op ‘Volledig Vzw’ was ingesteld was er een fout bij aanmaken van het XBRL-bestand.

Groepen en Rechten (optie ‘Toegangsbeheer’)

Rechten (optie ‘Toegangsbeheer’)

Er is nu een recht voorzien voor het opstarten van de module ‘Leverancierslisting’ en het aanmaken van de listing.

BOEKHOUDING

Afschrijfvoorstel (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Het aanvullen van de afschrijfhistoriek paste ten onrechte de restwaarde aan bij een transfert van rekening.

Vast-actief fiches (optie ‘Beheer van vaste activa’)

In de help was de uitleg voor ‘verdwenen fiches’ verkeerd.

Bij het overdragen van vast-actief heeft u een aantal mogelijkheden om verdwenen fiches over te dragen. Indien u het dialoogvenster voor de eerste keer opstart, wordt standaard het keuzevakje ‘Nee’ aangekruist.

U krijgt nu een melding als u een nieuwe vast-actief fiche maakt via recuperatie, en het bedrag aan BTW en aftrekbare BTW niet eenduidig kan bepaald worden.

Fiche investeringsaftrek 275U (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Het bedrag voor de aanschaffings- of beleggingswaarde hield geen rekening met crediteringen en realisaties.

Beheer van vaste activa (optie ‘Beheer van vaste activa’)

In de laatste versie van het MAR is er geen uitsplitsing meer voor oprichtingskosten. Daarom wordt in de parameters voor beheer van vaste activa vanaf nu rekening 7600 voorgesteld bij de oprichtingskosten.

Proef- en saldibalans

Rekeningen 7 (totalisatie opbrengsten) en 6 (totalisatie kosten) worden niet meer opgenomen in het Sofisk-bestand.

Aanmaken betaalopdracht (optie ‘Betalingen’)

Er is nu een test om te controleren dat de adresgegevens in de firmafiche ingevuld zijn.

FACTURATIE

Werkbestand bestellingen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Bij het aanmaken van bestellingen werden de bijkomende tekstlijnen uit de artikelfiche in de verkeerde taal overgenomen wanneer de taal van de leverancier niet ingesteld was op Nld, Fra, Eng of Deu.

Omzet boekjaar

Bij wijzigen van een factuur werd het actuele saldo van de nieuwe klant en nieuwe documentdatum afgetrokken i.p.v. van de oude klant en oude documentdatum. Het omzetcijfer voor de klant en een bepaalde maand was in dergelijk geval dus verkeerd.

Het analoog probleem deed zich voor bij aankoopfacturen maar dan uiteraard voor omzet leverancier.

 

Venice 10.50a – 27/04/2017

Jaarrekening Protocol 2017

Belcotax On Web 2017

– Nieuw –

ALGEMEEN

Belcotax On Web – Ereloonfiches (optie ‘Fiduciair’)

Belcotax On Web – Fiches voor auteursrechten (optie ‘Fiduciair’)

De nodige aanpassingen voor het nieuwe validatieschema (inkomsten 2016) werden voorzien.

IBAN-controles

Controle toegevoegd voor Kosovo, Saint Lucia, Sao Tomé en Principe, en Oost-Timor.

BOEKHOUDING

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

De jaarrekening werd aangepast aan het nieuwe protocol geldig vanaf 1 april 2017. Hierbij inbegrepen is het nieuwe micromodel.

Algemene rekeningen

De algemene rekeningen werden bijgestuurd volgens de laatste versie van het MAR.

BTW-aangifte

Vanaf 1 april 2017 zijn de voorschotten voor kwartaalaangevers afgeschaft. Alleen voor de laatste periode van het jaar is er een voorschot verschuldigd tegen 24/12. Dit was ook al het geval voor de maandaangevers.

FACTURATIE

Facturen

In de parameters van facturen kunt u kiezen om een pdf te exporteren bij het aanmaken of wijzigen van een factuur. De factuur wordt vanaf deze versie ook geëxporteerd indien u de factuur via de SDK aanmaakt of wijzigt en bij het importeren (uitgezonderd wanneer u kiest voor ‘Alles of niets’).

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Intrastat (optie ‘Intrastat’)

Bij ingave van transactiecode ‘6’ (‘Verrichting na herstelling of maakloonwerk (behalve gecoördineerde fabricatie)’) wordt door Venice nu automatisch de goederencode ‘9945.000’ voorgesteld. Ook omgekeerd zal Venice automatisch transactiecode ‘6’ voorstellen bij ingave van goederencode ‘9945.000’.

BIC-codes

De automatisch voorgestelde BIC-code voor sommige Crelan-bankrekeningnummers was verouderd. De BIC-code moet ‘NICABEBB’ zijn i.p.v. ‘SPAABE22’.

BOEKHOUDING

Financieel

Het maximum aantal lijnen voor de manuele aanmaak van een financieel document werd opgetrokken naar 30.000.

De CODA-routine werd aangepast aan de gewijzigde mededeling van PAYSQUARE.

Details

Bij de details van een verkoop document was het BTW-vak niet beschikbaar voor de tegenboekingsrekeningen.

Leverancierslisting

Als het eerste boekjaar van een dossier de 1e januari van het gewenste kalenderjaar niet bevatte, dan werd steeds een lege leverancierslisting gemaakt voor dat eerste kalenderjaar.

Fiscale balans

Op de afdruk ‘Rapporteringsbalans’ werden de periodes niet correct voorgesteld.

Details

Grootboek

Indien een bedrag geboekt wordt die kleiner is dan 1000 euro op een rekening met klassesubgroep ‘Actief’ dan moet het in BTW-vak 82 terechtkomen (i.p.v. 83). Dit werd reeds aangepast in de BTW aangifte. Het is nu ook aangepast in het werkblad van details en in het rekenblad die aangemaakt wordt in de module ‘Grootboek’ (tabblad ‘BTW-controle’).

 

Venice 10.40 – 02/02/2017

Elektronische facturen versturen via het Peppol-netwerk

Nieuwe tarieven Fost Plus

Intrastat goederencodes 2017

Opfrissen facturatie-lay-outs

– Nieuw –

ALGEMEEN

Intrastat (optie ‘Intrastat’)

De goederencodes voor 2017 zijn voorzien.

FACTURATIE

Versturen elektronische facturen (optie ‘eDocumenten’)

Elektronische facturen opgemaakt in het Peppol-formaat kunnen vanaf nu ook via het Peppol-netwerk verstuurd worden. Vanaf 1 januari 2017 moeten facturen die bestemd zijn voor de Vlaamse overheid immers via dit kanaal afgeleverd worden.

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Fost Plus-tarieven voor 2017 zijn toegevoegd.

Afdrukken

We hebben de volgende documentafdrukken in de facturatie een nieuwe, frisse look aangemeten: offerte, bestelling, levering en factuur.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Algemeen

Op Windows 10 32bit werd soms een blanco dialoogvenster voor afdrukinstellingen getoond en kon men niet afdrukken.

BOEKHOUDING

Investeringsaftrek (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De tarieven voor aanslagjaar 2017 werden voorzien.

FACTURATIE

Offertes, facturen

Bestellingen, leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Aankoopoffertes, aankoopbestellingen, aankoopleveringen, aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Bij het toepassen van een facturatievoorstel op een facturatiedocument werden de analytische gegevens niet overgenomen uit de artikelfiche.

CONTACTENBEHEER

Projecten

‘;’-tekens werden niet correct verwerkt in extra velden van het type ‘Tekst’.

 

Venice 10.30 – 21/11/2016

Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2016

Nieuwe tarieven Recupel

– Nieuw –

ALGEMEEN

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

Het xbrl-bestand mag volgens de richtlijnen van de NBB nu maximaal 3 Mb groot zijn.

BOEKHOUDING

Klantenlisting

Negatieve saldo’s worden nu standaard opgenomen.

Om klantenfiches met een verkeerd ondernemingsnummer op te sporen, wordt nu verwezen naar een routine in de klantenmodule.

Leverancierslisting

De listing werd aangepast om alle leveranciers te vermelden. Er wordt niet langer gekeken naar het vlagje ‘BTW-plicht’ of naar de landcode.

Investeringsaftrek (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De lay-out voor vennootschappen (275U) voor aanslagjaar 2016 is nu voorzien.

Algemene rekeningen

De codes voor verworpen uitgaves worden bijgewerkt.

De volgende algemene rekeningen worden toegevoegd indien ze nog niet voorkomen:

Rekeningnummer Omschrijving

6620 Voorzieningen niet-recurr. bedrijfsrisico’s/kosten

66200 Toevoeging

66201 Besteding

6621 Voorzieningen niet-recurr. fin. risico’s/kosten

66210 Toevoeging

66211 Besteding (-)

6630 Minderwaarde realisatie (im)mat. vaste activa

6631 Minderwaarde realisatie financiële vaste activa

667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten

6690 (Herstructurering) Niet-recurr. bedrijfskosten (-)

6691 (Herstructurering) Niet-recurr. fin. kosten (-)

696 Werknemers

697 Andere rechthebbenden

7620 Voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten

7621 Voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten

7630 Meerwaarde realisatie (im)materiële vaste activa

7631 Meerwaarde realisatie financiële vaste activa

768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Bij de volgende rekeningen wordt de omschrijving gewijzigd indien ze nog op de standaard waarde staat:

Rekeningnummer Omschrijving

668 Andere niet-recurrente financiële kosten

76 NIET-RECURR. BEDRIJFS- OF FINANCIELE OPBRENGSTEN

762 Terugname voorzieningen voor niet-recurr. kosten

763 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa

769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

FACTURATIE

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Recupel-tarieven voor 2016 zijn toegevoegd.

Offertes, facturen

Bestellingen, leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Aankoopoffertes, aankoopbestellingen, aankoopleveringen, aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Bij wijziging van de documentdatum wordt de koers nu steeds opnieuw bepaald.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Algemeen

De gebruikte methode om zogenaamde ‘floating point’ getallen te vergelijken, werd verfijnd.

Het exporteren van een grote hoeveelheid gegevens naar ODS lukte soms niet door onvoldoende geheugen. Dit zou nu in de praktijk geen probleem meer mogen stellen.

Op Windows 10 32bit werd soms een blanco dialoogvenster voor afdrukinstellingen getoond en kon men niet afdrukken.

Firmagegevens

De rechtsvorm ‘CVBA’ wordt nu aanvaard voor een VZW-registratie.

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

Het bepalen van een rubrieksaldo op basis van een rubriekdefinitie waar een ‘?’ wildcard gebruikt werd, gaf soms een verkeerd resultaat.

Setup

Bij een setup van Venice met een basispad op een andere PC wordt nu de Pervasive-instelling ‘Use Local MicroKernal Engine’ afgekruist.

BOEKHOUDING

Algemeen

Het automatisch bepalen van een boekingsdatum kon in bepaalde omstandigheden een datum buiten het boekjaar opleveren.

Financieel dagboek

De uitwisselcode is niet langer verplicht in te vullen, aangezien dit gegeven niet meer gebruikt wordt in het XML-formaat.

Fiscale balans

Er werden enkele aanpassingen gedaan: ontbrekende 66- en 76-rekeningen werden toegevoegd en de dubbele opname van 168 werd weggewerkt.

Het stuurbestand voor ‘Interne jaarrekening met bruto winst’ werd weer toegevoegd.

Leverancierslisting

De lijst werd niet correct aangemaakt in een boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar.

Financieel (CODA-routine)

De routine is aangepast aan de gewijzigde mededeling van European Merchant Services.

Aankopen

Bij het aanmaken van een aankoop met een percentage financiële korting en met maatstaf ‘Niet-onderworpen’ werd de maatstaf ‘financiële korting’ niet automatisch bepaald.

FACTURATIE

Facturen leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Bij het automatisch facturen van levering werd geen rekening gehouden met afrondingsverschillen bij het bepalen van het vlagje ‘Intrastat: aan te vullen’.

 

Venice 10.21_ – 03/06/2016

Nieuwe versie van e-fff-standaard

Nieuwe module: Leverancierslisting

Opfrissen lay-outs

Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2016

– Nieuw –

ALGEMEEN

Algemeen

Bij het exporteren van werkbladgegevens naar een externe toepassing (bv. Microsoft Excel) kan voortaan naast het csv-formaat, ook het ods-formaat gebruikt worden. Met dat formaat kan de data beter voorgesteld worden. U stelt het gewenste formaat in via Configuratie werkstation.

Afdrukken

Vanaf deze versie willen we veel gebruikte afdrukken een nieuwe, frisse look geven. In deze versie hebben we de volgende afdrukken in de boekhouding aangepakt: fiscale balans, proef- en saldibalans en de individuele rekeningen.

Vrijstellingscodes

De lijst van vrijstellingscodes werd up-to-date gebracht.

Intrastat-aangifte (optie ‘Intrastat’)

Bij de opgave van het pad kunnen nu omgevingsvariabelen (environment variables) gebruikt worden.

BOEKHOUDING

Leverancierslisting

Met deze nieuwe module kan u een leverancierslisting aanmaken als een ods- of csv-bestand. Deze listing is analoog aan de jaarlijkse klantenlisting, maar geeft u een lijst van de aankopen gecumuleerd per ondernemingsnummer. Dergelijke listing wordt vaak gevraagd door de BTW-administratie als voorbereiding van een BTW-audit. U vindt deze nieuwe module in het Lint onder Rapporten boekhouding, Documenten, Omzet, Leverancierslisting.

Maandsaldo’s

In het werkblad voor maandsaldo’s is de tabel voor algemene rekeningen beschikbaar.

Fiscale balans

De afdruk via het tabblad ‘Rapportering’ met stuurbestand ‘Interne jaarrekening …’ volgt het KB tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30/12/2015.

Rappels (optie ‘eDocumenten’)

Bij het versturen van elektronische rappels is het mogelijk om de vervallen facturen mee te sturen.

Grootboek

In de module grootboek werd een lijst toegevoegd die voor elke rekening vermeldt in welk BTW-vak de boeking is opgenomen. Dit is een nieuwe vraag van de BTW-controleurs.

BTW-aangifte

Klantenlisting

Intracommunautaire opgave

Bij de opgave van het alternatief pad kunnen nu omgevingsvariabelen (environment variables) gebruikt worden.

De mogelijkheid om een verbeterde BTW-aangifte, IC-opgave of klantenlisting in te dienen bij Intervat werd voorzien.

Werkbestand betalingen (optie ‘Betalingen’)

De knop voor de controle van de inhoudingsplicht is nu steeds actief.

Investeringsaftrek (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De tarieven en nieuwe types voor ‘Aard investering’ voor aanslagjaar 2016 en de voorlopige waardes voor aanslagjaar 2017 werden voorzien.

De lay-out voor natuurlijke personen (276U) voor aanslagjaar 2016 is nu voorzien. De lay-out voor vennootschappen (275U) voor aanslagjaar 2016 werd nog niet gepubliceerd door de FOD Financiën.

De lay-out voor vennootschappen (275U) voor aanslagjaar 2015 is nu voorzien.

FACTURATIE

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Leveringen kunnen vanaf nu ook geëxporteerd worden in pdf-formaat en daarna via e-mail aan uw klanten bezorgd worden.

Factureren leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Bij het automatisch leveren worden eventuele afrondingsverschillen toegevoegd aan het eerste Intrastat-detail.

Facturen

Er werd een parameter toegevoegd om bij het aanmaken of wijzigen van een factuur automatisch een pdf te creëren.

Proef- en saldibalans

In de module Proef- en saldibalans kunt u vanaf deze versie een xml-dump aanmaken voor Sofisk.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Ereloonfiches (optie ‘Fiduciair’)

Bij het opmaken van ereloonfiches wordt nu in elke situatie rekening gehouden met reeds betaalde bedragen van andere belastbare tijdperken.

Verworpen uitgaven (optie ‘Fiduciair’)

De code voor het groeperen van verworpen uitgaven werd uitgebreid van 3 naar 4 tekens.

Werkbestand elektronische documenten

Bij het opnemen van elektronische documenten wordt voor ondernemingsnummers nu ook rekening gehouden met de prefix ‘BTW’.

BOEKHOUDING

Aankopen

Bij het verwerken van elektronische documenten wordt voor ondernemingsnummers nu ook rekening gehouden met de prefix ‘BTW’.

Diverse (SODA-routine)

De routine aanvaardt nu elk SODA-bestand van versie 1.

BTW-aangifte

Voor margeverkopen wordt de maatstaf ‘Niet onderworpen’ nu correct verwerkt in de aangifte en in het vergelijkingsregister.

Afdruk investeringsaftrek (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Er kon soms een fatale fout optreden bij fiches met als aard investering ‘Onderzoek’.

Er trad een fatale fout op als u aangaf dat u een innovatievennootschap bent en u had investeringen met gespreide aftrek uit vorige boekjaren.

Als er vaste activa op het vak voor ‘Andere’ terecht kwam, dan gaf dit aanleiding tot een ‘geheugenlek’. Bij herhaaldelijk afdrukken, resulteerde dit uiteindelijk in een fatale fout.

FACTURATIE

Facturen

De betaalwijzen en de overeenkomstige bedragen zijn nu ook wijzigbaar in het werkblad zolang het betrokken document niet doorgeboekt is.

Het doorboeken houdt voortaan rekening met het analytische boekingsvoorstel dat gekoppeld is aan de algemene rekening voor kosten, accijnzen of supplementen. De betrokken boekingen worden dus ook analytisch verdeeld.

Voor creditnota’s met accijnzen en handelskorting werd ten onrechte een afrondingsverschil geboekt bij het doorboeken.

Facturen

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Bij opgave van een tijdsperiode werd het veld ‘Hoeveelheid geannuleerd’ niet aangepast.

Bestellingen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Aankoopbestellingen (optie ‘Aankoopbeheer’)

De annulatie van bestellingen in een dossier met de optie ‘Serienummers’ maar zonder de optie ‘Voorraadbeheer’ liet de applicatie vastlopen.

Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Bij het verwerken van elektronische documenten wordt voor ondernemingsnummers nu ook rekening gehouden met de prefix ‘BTW’.

indien er geen expliciete analytische info is opgegeven bij de artikels, wordt bij het doorboeken nu rekening gehouden met de analytische boekingsvoorstellen bij de betrokken algemene rekeningen.

 

Venice 10.20_ – 04/03/2016

Nieuwe tarieven Fost Plus

Belcotax On Web 2016

Intrastat 2016

– Nieuw –

ALGEMEEN

Klanten

Er is een dialoogvenster beschikbaar om in bulk ondernemingnummers van België en/of van de EU te controleren. Venice voert een vormelijke en rekenkundige controle uit en test vervolgens of het gegeven ‘BTW-plichtig’ nog up-to-date is.

Belcotax On Web – Ereloonfiches (optie ‘Fiduciair’)

Belcotax On Web – Fiches voor auteursrechten (optie ‘Fiduciair’)

De nodige aanpassingen voor het nieuwe validatieschema (inkomsten 2015) werden voorzien.

Het is nu ook mogelijk om auteursrechten te boeken via een divers document.

Intrastat (optie ‘Intrastat’)

De goederencodes voor 2016 werden voorzien.

BOEKHOUDING

Financieel

U kunt voortaan in een afgesloten btw-periode een financieel document met btw-boekingen wijzigen. De btw-boekingen zelf zijn dan uiteraard niet wijzigbaar.

Afdruk btw-aangifte

De gebruiker wordt er bij het afsluiten van relevante btw-periodes attent op gemaakt dat er eventueel een nihil-klantenlisting kan gerapporteerd worden via de btw-aangifte.

FACTURATIE

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De Fost Plus-tarieven voor 2016 zijn toegevoegd.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Titelbalk

Bij het maximaliseren van het hoofdmenu of van een module werd de tekst in de titelbalk wit getekend. Nu wordt de systeemkleur gebruikt, zodat de titel steeds leesbaar is.

Installatiemenu

Wanneer bij het starten van Venice vastgesteld werd dat er een recentere versie was, dan lukte de update niet wanneer Venice met méér dan 1 parameter gestart werd.

BOEKHOUDING

Financieel (CODA-routine)

Bij de betalingen van EDENRED, SODEXO en WORLDLINE (vroeger ATOS WORLDLINE) werden het brutobedrag en het commissiebedrag niet uitgesplitst.

Diverse (SODA-routine)

De routine aanvaardt nu elk SODA-bestand van versie 1.1.

Na import kan men de tekst bij een boekingslijn raadplegen via de tooltip op rekening.

Fiscale balans

Het stuurbestand voor het rapporteren van de fiscale balans als interne jaarrekening met resultaat werd bijgestuurd zodat de financiële schulden in een logische volgorde worden afgedrukt.

Venice 10.10_ – 24/11/2015

Import SODA-bestanden

– Nieuw –

ALGEMEEN

Configuratie werkstation

U kunt om te telefoneren vanuit Venice nu ook een externe toepassing aanroepen. Op die manier bent u in staat om bv. de functionaliteiten van een interne telefooncentrale aan te spreken.

Dashboard

In de tegel voor firmagegevens is de mapnaam van het dossier toegevoegd.

Bij een tegel op basis van een SQL-commando werd de standaard timeout van 30 seconden opgetrokken naar 5 minuten.

Grafiek- en tabeltegels kunnen op aanvraag voorgesteld worden.

BOEKHOUDING

Verkopen

In het werkblad werd de mogelijkheid voorzien om de geselecteerde pdf-bestanden samen te voegen tot één pdf-bestand.

Financieel (CODA-routine)

De routine is aangepast aan de gewijzigde benaming van ‘N.V.SODEXO PASS BELGIUM’ naar ‘N.V.SODEXO PASS BE S.A.’

Venice ondersteunt nu ook kredietkaartbetalingen via European Payment Solutions.

Het is nu mogelijk om CODA-bestanden van een derde partij te importeren (bv. KBC debiteurenbeheer).

Diverse

Met de optie ‘Fiduciair’ is het mogelijk om loonadministratiebestanden in het formaat SODA v1.0 formaat te importeren. Deze bestanden worden aangeboden door firma CODABOX.be.

Vast-actief-fiches (optie ‘Beheer van vaste activa’)

Bij aanmaak van een fiche wordt nu ook gecontroleerd of de code reeds voorkomt in boekjaar − 2.

FACTURATIE

Offertes

Bestellingen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Facturen

Aankoopoffertes (optie ‘Aankoopbeheer’)

Aankoopbestellingen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Aankoopleveringen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Als u bij het aanmaken van deze documenten het BTW-stelsel manueel instelt op ‘Buitenland+BTW’ en er zijn voor de landcode van de klant nog geen buitenlandse BTW-tarieven vastgelegd, dan krijgt u hier nu een foutmelding op.

Leveren bestellingen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Factureren leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

De betaalwijzes en bijhorende bedragen worden nu uit de standaardwaardes overgenomen en worden dus niet langer expliciet op blanco en 0 gezet.

CONTACTENBEHEER

Projectsjablonen

Het aanmaken, wijzigen en schrappen van projectsjablonen vereist geen exclusive toegang in het volledige dossier meer. U kan nu sjablonen aanmaken en wijzigen op voorwaarde dat er niemand bezig is met projecten of met projectsjablonen.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Dashboard

Indien de dossierstatistieken niet konden gelezen worden, dan werd er eindeloos opnieuw geprobeerd. Er wordt vanaf deze versie maximaal 1 poging ondernomen.

Wanneer u een tegel toevoegt waarvan de rechten achteraf door een admin-gebruiker beperkt werden (zodat u zelf onvoldoende rechten had), dan werd de tegel zonder inhoud voorgesteld. Het was in dit geval wel mogelijk om de instellingen en de kleur van deze tegel te wijzigen. Vanaf nu wordt de tegel als onbekende tegel voorgesteld (net zoals in het dialoogvenster voor beheer tegels).

Setup

De patches voor sommige versies werden niet goed gedownload.

De installatie van een service pack kon mislukken als er nog een gebruiker in Venice zat.

Ophalen/terugplaatsen dossier

Als er tijdens het ophalen of terugplaatsen van een dossier problemen optreden, dan worden de details van de fout in de mate van het mogelijke opgenomen in de melding.

BOEKHOUDING

Fiscaal journaal

Op het fiscaal journaal ontbrak de verwijzing naar de btw-aangifte (btw-vak en bedrag):

– voor boekingen via financieel of diversen op herzieningsrekeningen (btw-groepen 40 t.e.m. 43), en

– voor boekingen via financieel op rekeningen voor bankkosten en btw op bankkosten.

Historiek boekingen

Naast het saldo wordt nu steeds de laatste boekingsdatum binnen de opgegeven periode vermeld, ook indien men kiest voor openstaande boekingen. Als er geen boekingen zijn in de periode, dan wordt de datum vermeld die voorafgaat aan de opgegeven periode.

Aankopen en verkopen (optie ‘Intrastat’)

In de eerste Intrastatlijn wordt voortaan de landcode uit het ondernemingsnummer voorgesteld i.p.v. de landcode uit het adres.

Vast-actief-fiches (optie ‘Beheer van vaste activa’)

In het dialoogvenster voor vast-actief-fiches werden enkele storende elementen (tikfout en foutieve alignering) weggewerkt.

FACTURATIE

SDK

In een niet-geregistreerde versie van Venice kreeg u bij aanmaken van sommige facturatie objecten (bv. SDeliv, CurStock, StockDoc, Warehouse, …) een fout dat de optie ‘Inv Ext’ niet actief was.

Facturen

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Tijdens het exporteren van documenten is het nu ook mogelijk om nieuwe documenten aan te maken en bestaande te wijzigen of te schrappen, tenzij dit een conflict veroorzaakt met het exporteren.

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Als een consignatielevering afgepunt was door een consignatieterugname, dan was het mogelijk om de consignatielevering te wijzigen en de teruggenomen artikellijnen te schrappen of het artikelnummer te wijzigen.

CONTACTENBEHEER

Contacten

De datumvelden kunnen nu ook in het werkblad en via de SDK gewijzigd worden.

Venice 10.00_ – 07/07/2015

Dashboard

Nieuwe look

Nieuwe tarieven Recupel

– Nieuw –

ALGEMEEN

Dashboard

Het contextoverzicht is volledig herwerkt. U krijgt nu een fris ogend en up-to-date dashboard waar u onmiddellijk de essentiële info van de geselecteerde context ziet. Standaard stellen we een reeks tegels voor, verspreid over 3 groepen. U kunt zelf uw groepen en uw tegels maken: tegels met tekst, afbeelding, webpagina, tabel en grafiek. U stelt de grootte in, de titel, het pictogram, de kleuren… U maakt gebruik van PSQL-commando’s of eigen toepassingen. Kortom, u beschikt over een zee van mogelijkheden.

Nieuwe look

De nieuwe wind die sinds kort door Unit4 waait, uit zich ook in een vernieuwd logo en nieuwe kleuren.

BOEKHOUDING

Aankopen

Verkopen

In de parameters van de module ‘Aankopen’ en ‘Verkopen’ is de toegelaten marge voor het bepalen van de boekingsdatum opgetrokken van 5 naar 15 dagen.

Financieel

In het werkblad werd de mogelijkheid voorzien om de geselecteerde pdf-bestanden samen te voegen tot één pdf-bestand.

Aankopen

Bij het samenvoegen van pdf-bestanden vanuit het werkblad zal voor bestanden van de formaten Finvoice, e-fffv1 en V-XML het ingesloten pdf-bestand opgenomen worden.

Bij het klikken op de koppeling in het werkblad van een bestand van deze formaten zal het ingesloten pdf-bestand geopend worden.

Ook in het dialoogvenster zal het ingesloten pdf-bestand weergegeven worden.

Indien de parameter actief is, zal op het ingesloten pdf-bestand van een bestand van deze formaten in het veld ‘Pad afbeelding’ de Venice-identificatie aangebracht worden.

Vast-actief-fiches (optie ‘Beheer van vaste activa’)

De fiche werd uitgebreid met velden voor het BTW-bedrag en de aftrekbare BTW.

FACTURATIE

Supplementen (optie ‘Speciale regelingen’)

De nieuwe RECUPEL-tarieven, geldig vanaf 1 juli 2015, werden voorzien.

Details leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Details aankoopleveringen (optie ‘Aankoopbeheer’)

Er wordt een mogelijkheid voorzien om etiketten af te drukken per serienummer.

Voorraadwaardering (optie ‘Voorraadbeheer’)

De routine voor het bepalen van de voorraadwaarde is herwerkt. De waardering verloopt nu een stuk sneller, behalve bij een traag netwerk (WAN, WiFi, e.d.).

Aankoopfacturen (optie ‘Aankoopbeheerbeheer’)

Bij het klikken op de koppeling in het werkblad van een bestand van de formaten Finvoice, e-fffv1 en V-XML zal het ingesloten pdf-bestand geopend worden.

Ook in het dialoogvenster zal het ingesloten pdf-bestand weergegeven worden.

Indien de parameter actief is, zal op het ingesloten pdf-bestand van een bestand van deze formaten in het veld ‘Pad afbeelding’ de Venice-identificatie aangebracht worden.

Rapport ‘Openstaande bestellijnen’ (optie ‘Verkoopbeheer’)

Er werd een mogelijkheid voorzien om na elk artikel, elk document of elke klant een nieuwe pagina te beginnen.

– Verbeteringen –

ALGEMEEN

Webservices

Als een SOAP-webservice (zoals bv. VIES voor de controle van ondernemingsnummers) een resultaat terugstuurde dat —in tegenspraak met de SOAP-richtlijnen— géén xml was, dan resulteerde dit in een fatale fout.

Jaarrekening (optie ‘Jaarrekening’)

De lijst met beschikbare rechtsvormen werd beperkt in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB.

Klanten

Leveranciers

Bij de afdruk van een fiche werd er voor de omschrijving van een boekingsvoorstel dat bestond uit een algemeen rekeningnummer ten onrechte ‘Onbekend’ afgedrukt.

BOEKHOUDING

Aankopen

Verkopen

Financieel

Divers

Als u met meerdere gebruikers gelijktijdig boekhouddocumenten inschreef, dan werd in bepaalde gevallen een eventuele conflictsituatie verkeerd opgevangen. Er kwam ten onrechte een fatale fout en werd het programma afgebroken. Dit is nu verbeterd.

Verkopen

Bij het verwerken van een doorboekbestand dat afkomstig is van een dossier met de optie ‘e-Documenten’ actief kon u bij het importeren van de klantinfo een melding krijgen i.v.m. het pad voor geëporteerde documenten.

FACTURATIE

Onderzoeken en herstellen

Als in de loop van een boekjaar de facturatieparameter voor aantal decimalen voor hoeveelheden verminderd werd, dan was het mogelijk dat er tijdens logisch nazicht een verkeerde voorraadstand hersteld werd die afgerond was op het kleinere aantal decimalen.

Leveringen (optie ‘Verkoopbeheer’)

Facturen

Het is nu mogelijk om bij overname of wijzigen van een document de vrijstellingscode op te geven, als het blanco was op het overgenomen document.

Facturatiedocumenten (optie ‘Voorraadbeheer’)

De voorstelling van het verdeelpercentage in een detailwerkblad van een document was niet altijd correct.

Facturen (optie ‘e-Documenten’)

Het was niet mogelijk om een Finvoice-factuur aan te maken voor klanten met een firmanaam langer dan 70 tekens.

Bij het dupliceren van een factuur worden de gebruiker, de datum en de tijd van afdrukken en exporteren leeg gemaakt.

CONTACTENBEHEER

Klanten en leveranciers

De velden voor contactpersoon, geslacht, adresformule en aanhef zijn terug beschikbaar in het werkblad, dialoogvenster, zoeklijsten,… van klanten en leveranciers.