Aankoopbeheer

Via de optie Aankoopbeheer organiseert en automatiseert u de volledige aankoopadministratie.

Aankoopofferte ► Aankoopbestelbon ► Aankoopleveringsbon ► Aankoopfactuur

De documenten kunnen gemakkelijk overgenomen en afgepunt worden. U houdt heel eenvoudig de naleveringen in de gaten.

Enkele features:

 • Automatisch bestellingen plaatsen in functie van actuele voorraad en verkoopbestellingen
 • Artikelprijzen per leverancier bijhouden
 • Facturatievoorstellen voor snelle aanmaak van aankoopoffertes en bestellingen
 • Commerciële aankoopafspraken (op basis van staffelprijzen, artikelgroepen,  …)
 • Just in Time bestellingen
 • Integratie met de verkoopadministratie
 • Automatisch doorboeken naar Venice boekhouding

Verkoopbeheer

Via de optie Verkoopbeheer kan u verkoopbestelbonnen en leveringsbonnen aanmaken, evenals retouraanvragen en consignatiebestellingen. De opmaak gebeurt heel snel want elk document kan op een vervolgdocument worden overgenomen.

Verkoopofferte ► Verkoopbestelbon ► Verkoopleveringsbon ► Verkoopfactuur

Enkele features:

 • Hoeveelheid kan gemakkelijk worden aangepast
 • Al dan niet toestaan van deelleveringen
 • Grote hoeveelheid afdrukken: bestel- en leveringsbons, lijsten van documenten, etiketten op basis van detaillijnen, etiket per colli, …   
 • Facturatievoorstellen voor snelle aanmaak van verkoopoffertes en bestellingen
 • Automatisch uitleveren van klaarstaande bestellingen
 • Automatisch factureren van afgewerkte leverbonnen
 • Automatisch doorboeken naar Venice boekhouding

Voorraadbeheer

Met de optie voorraadbeheer creërt u inzicht in uw voorraad: hoeveel voorraad is er, en waar bevinden de goederen zich precies?  U beheerst alle in- en uitgaande goederenstromen door de nauwe integratie met de aankoop- en verkoop-modules. Via overzichtelijke pickinglijsten kan de magazijnier de bestellingen gemakkelijk klaarzetten en uitleveren.

U kan ook uw voorraad waarderen volgens 4 methodes.

Enkele features:

 • Definieer per artikel een of meerdere goederenlocaties
 • Instelbare pickingprioriteit per goederenlocatie
 • Circuitcodes zorgen voor optimale picking
 • Voorkeurslocatie voor inkomende voorraad
 • Pickinglijsten op basis van klaarstaande bestellingen
 • Rapportering per magazijn en locatie
 • Nauwe integratie met de opties Aan- en Verkoopbeheer
 • Voorraadwaarderingsmethodes: LIFO, FIFO, voortschrijdend gemiddelde en actuele marktwaarde

Samengestelde artikels

Deze optie biedt u de mogelijkheid om de onderdelen van een artikel op te geven en om met deze onderdelenlijst productiebons te genereren.

Enkele features:

 • Ondersteuning voor meerdere niveaus in de onderdelenlijst
 • Ondersteuning voor samengesteld artikel, samen te stellen artikel of set
 • Bijhouden van productietermijn
 • Automatische aanmaak van werkbestand met de te produceren artikels
 • Productiebon kan in verschillende stappen afgewerkt worden

Serie- en lotnummers

Deze optie laat u toe om per artikel een of meerdere serienummers te koppelen. Zo kan u steeds perfect weten aan wie een bepaald toestel verkocht werd, bv. voor garantiedoeleinden.

De optie ondersteunt ook batch- (of lotnummers) waarmee u de nodige tracering doen bv. voor de voedingsindustrie.

Deze optie is sterk verweven met de opties Verkoopbeheer, Aankoopbeheer en Voorraadbeheer.

Deze gegevens worden bijgehouden per fiche:

 • aankoopprijs
 • land van oorsprong
 • status
 • productiedatum
 • houdbaarheidsdatum
 • opmerking
 • 8 vrije velden

Speciale regelingen

Deze optie stelt u in staat om op een vlotte manier om te gaan met enkele speciale regelingen voor btw, supplementen, accijnzen en leeggoed.

 • Speciale btw-tarieven
  Naast de toepassing van de normale btw-tarieven worden in bepaalde bedrijfstakken goederen of diensten slechts voor een gedeelte aan btw-onderworpen. Met deze optie kunt u correcte facturen opmaken in deze sectoren.
 • Supplementen
  Supplementen zijn extra aan te rekenen factuurelementen die berekend worden op basis van hoeveelheid of gewicht. U definieert zoveel supplementen als u wilt. Als u in de artikelfiche aangeeft welke supplementen worden toegepast gebeurt de verrekening automatisch. Standaard stelt Venice de supplementen voor BEBAT, Recupel en FOST+ ter beschikking met de overeenkomstige aangiftes.
 • Leeggoed
  Deze mogelijkheid kunt u gebruiken voor de waarborg die u extra aanrekent voor verpakking bij verkoop van o.a. dranken. Deze waarborg betaalt u terug, wanneer de klant de verpakking inlevert. Per artikel houdt u gemakkelijk het leeggoedbedrag bij.
 • Accijnzen
  Accijnzen zijn bijkomende belasting die de Staat voor bepaalde goederen aanrekent (brandstof, alcohol, tabak, e.d.). Met deze optie houdt u per artikel het accijnsbedrag bij.

Analytisch

Analytisch boeken wordt met deze optie een vanzelfsprekend verlengstuk van uw dagelijkse boekhouding en facturatie. Voor het opvolgen van kostendragers, kostenplaatsen en kostensoorten maakt u de nodige analytische rekeningen aan en kunt u werken met door uzelf opgestelde analytische boekingsvoorstellen.

 • 3 dimensies: plaats, drager,soort
 • hiërarchisch opgebouwd
 • boekingsvoorstellen voor een eenvoudiger toewijzing
 • kan in facturatie of boekhouding ingegeven worden
 • koppeling aan artikel of algemene rekening voor automatische verwerking
 • uitgebreide rapporteringsmogelijkheden (diverse dimensies)

eDocumenten

Met deze optie kunnen leveringsbonnen, facturen én rappels volautomatisch naar de klant gemaild worden, in diverse formaten. De optie integreert naadloos in Venice Facturatie Enterprise en Venice Boekhouding.

 • ondersteuning van e-fff, Pdf en custom XML formaten
 • facturatie aan de overheid via het Peppol platform
 • verstuur rappels met de bijhorende facturen aan uw laatbetalers
 • graduele implementatie mogelijk (per klant instelbaar)
 • verzending kan via MAPI of SMTP

Import

Via de optie Import kan u gegevens uit andere programma’s automatisch importeren in Venice Facturatie Enterprise of Venice Boekhouding

 • import mogelijk in zo goed als alle werkbladen (klanten, facturen, artikels, leveringsbonnen, diverse boekingen,…)
 • ondersteuning voor tekst en CSV bestanden
 • meestal is geen aanpassing van uw bronbestand nodig, via een ‘mapping’ bestand definieert u de structuur van het te importeren bestand.
 • ondersteuning voor aanmaken én wijzigen van bestaande gegevens
 • ondersteuning van voor- en nacommando’s tijdens import

Intrastat

De optie Intrastat maakt het mogelijk om binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie Enterprise onmiddellijk intrastatgegevens in te geven bij elke intracommunautaire factuur. Uiteraard is het mogelijk om na ingave deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. De aangifte is daarna snel opgemaakt.

 • ondersteuning voor diverse modellen (aankomst, verzending, beide)
 • standaard of uitgebreide aangifte
 • steeds de meest uptodate goederencodes
 • aliasen voor veelgebruikte codes
 • correctie achteraf mogelijk
 • ingave zowel in facturatie als in boekhouding
 • goederencodes kunnen gelinkt worden aan artikels voor automatische boeking
 • automatisch indienen via OneGate link

Toegangsbeheer

De optie Toegangsbeheer laat u toe om voor groepen gebruikers de toegang tot modules, dialoogvensters, zoeklijsten, e.d. te regelen.

U bepaalt voor elk type fiche of document wat u toelaat: bekijken, wijzigen, toevoegen en/of schrappen. Daarnaast maakt deze optie het mogelijk om uw gegevens te beveiligen, zodat deze buiten Venice om niet zomaar te benaderen zijn.

 • granulaire regeling op niveau van opties en acties
 • toekennen rechten per groep van gebruikers
 • kan gekoppeld worden met Active Directory of lokale Windows account
 • mogelijkheid tot encryptie van het dossier voor optimale beveiliging
 • toekenning van rechten mogelijk op  gebruikers van andere Venice-licenties

WebConnect

Met de optie Webconnect beschikt u over een webservice die u vanaf elk toestel toegang verleent tot uw Venice-data op ons cloudplatform. Hierdoor kunt u niet enkel uw gegevens consulteren, maar kunt u ook bestellingen en/of verkoopfacturen aanmaken vanuit andere toepassingen. U hebt een real time connectie met uw Venice-applicatie in de cloud. Koppelen met een website, een app of een lokale toepassing wordt dus kinderspel.

 • webservice op basis van open standaarden (XML, JSon, oData)
 • maakt realtime 2-wegs connecties mogelijk

 

 

Live demo WebConnect