Beheer van vaste activa

De optie Beheer van vaste activa stelt u in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier uw vaste activa te beheren, rechtstreeks vanuit Venice boekhouding. Vast-actieffiches worden automatisch aangemaakt op basis van de aankoopdocumenten. Talrijke rapporten zijn beschikbaar, zoals afschrijvingstabellen, prognoses, Fiches 275U en 276U…

Enkele andere features:

 • Hiërarchisch opgebouwde fichecode van 30 posities met omschrijving
 • Uniek serienummer waarop kan gezocht worden
 • Aantal met 2 decimalen (meerdere identieke toestellen beheerd met één fiche)
 • Aankoopgegevens
 • Methode (lineair, versneld, degressief, variabel)
 • Annuïteit (volledig of pro rata)
 • Duur en boekingsfrequentie (1-, 2-, 3-, 4-, 6- of 12-maandelijks)
 • Te hanteren boekhoudkundige rekeningen
 • Historiek, restwaarde, min- en meerwaardes
 • Crediteringgegevens (aankoopcreditnota, creditbedrag, gecrediteerd aantal items...)
 • Realisatiegegevens (verkoopwaarde, klant, verkoopfactuur...)

Betalingen

De betalingen aan uw leveranciers automatiseert u via de optie Betalingen. Op basis van de ingeboekte aankoopdocumenten maakt Venice een lijst op van betalingen die kunnen uitgevoerd worden. In 3 eenvoudige stappen maakt u een betaalbestand op dat u aan Isabel of aan uw bank doorgeeft. U behoudt steeds de controle over het volledige proces:

 • Compatibel met alle professionele online banking software
 • Optionele integratie met Isabel
 • Geen dubbele input meer nodig, dus grote tijdsbesparing
 • Fouten of dubbele betalingen zijn zo goed als verleden tijd
 • Periodieke betalingen
 • Ingebouwde fraudecontroles
 • Realtime controle over de stand van uw rekening tijdens het toewijzen van de betalingen

Consolidatie

Met de optie Consolidatie kan u zowel een consolidatie van balansen doorvoeren als een consolidatie van btw-aangiftes (btw-eenheid). 

De consolidatie van balansen vereist dat in het consolidatiedossier en de te consolideren dossiers volgende zaken gelijklopen:

 • de begin- en einddatum van het boekjaar
 • de munt waarin de boekhouding gevoerd wordt
 • de Venice-versie

De consolidatie van btw-aangiftes vereist dat volgende zaken gelijklopen:

 • euro als muntcode
 • geldig Belgisch ondernemingsnummer
 • begin- en einddatum van de boekjaren (in het geval van margeregeling)
 • ingesteld op maandelijkse aangifte

Extra features:

 • aparte consolidatie van intra-company omzet
 • optionele consolidatie van de analytische boekingen
 • btw-eenheid
 • geen beperking op aantal te consolideren dossiers

Fiduciair

De optie Fiduciair werd ontwikkeld samen met de professionelen uit de accountancy-wereld. Deze optie bundelt een aantal functionaliteiten die een specifieke meerwaarde bieden aan elke boekhouder en accountant die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert:

 • Ereloonfiches 281.50 en 325.50 en Belcotax on web-link
 • Auteursrechtenfiches 281.45 en 325.45 en Belcotax on web-link
 • Lijst met verworpen uitgaven
 • Gegroepeerde Intervat-aangifte (btw-aangifte, ic-opgave en klantenlisting)
 • Gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen klant en boekhouder
 • Activatie van niet-geïnstalleerde opties om klantendossiers efficiënt te kunnen verwerken

Voor erkende IAB-accountants en BIBF-boekhouders is de optie Fiduciair gratis verkrijgbaar voor 25% van de Venice Boekhouding gebruikers (met een minimum van 1 gebruiker) en mits voorlegging van het officiële erkenningsattest van het beroepsinstituut.

Fiscale vertegenwoordiging

Fiscale vertegenwoordiging is een optie binnen de boekhouding die uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger automatiseert en u toelaat om de Belgische administratieve verplichtingen na te komen (btw-aangifte).

Bij de betalingsopvolging hebt u volgende keuzemogelijkheden:

 • Geen betalingsopvolging: Uw klant zorgt zelf voor de volledige betalingsopvolging.
 • Betalingsopvolging enkel voor de btw: Uw klant maakt facturen op zonder btw en geeft u de opdracht om facturen te maken om de btw te innen. U zorgt voor de betalingsopvolging van deze facturen.
 • Volledige betalingsopvolging: Uw klant geeft u de opdracht om facturen te maken voor het volledige bedrag. U zorgt voor de betalingsopvolging.

SEPA Direct Debit

 • Migratie van DOM80-formaat
 • Ondersteuning van B2C, B2B en éénmalige mandaten
 • Aanmaak van XML-uitwisselbestand
 • Optionele integratie met Isabel6

Analytisch

Analytisch boeken wordt met deze optie een vanzelfsprekend verlengstuk van uw dagelijkse boekhouding en facturatie. Voor het opvolgen van kostendragers, kostenplaatsen en kostensoorten maakt u de nodige analytische rekeningen aan en kunt u werken met door uzelf opgestelde analytische boekingsvoorstellen.

 • 3 dimensies: plaats, drager,soort
 • hiërarchisch opgebouwd
 • boekingsvoorstellen voor een eenvoudiger toewijzing
 • kan in facturatie of boekhouding ingegeven worden
 • koppeling aan artikel of algemene rekening voor automatische verwerking
 • uitgebreide rapporteringsmogelijkheden (diverse dimensies)

eDocumenten

Met deze optie kunnen leveringsbonnen, facturen én rappels volautomatisch naar de klant gemaild worden, in diverse formaten. De optie integreert naadloos in Venice Facturatie Enterprise en Venice Boekhouding.

 • ondersteuning van e-fff, Pdf en custom XML formaten
 • facturatie aan de overheid via het Peppol platform
 • verstuur rappels met de bijhorende facturen aan uw laatbetalers
 • graduele implementatie mogelijk (per klant instelbaar)
 • verzending kan via MAPI of SMTP

Import

Via de optie Import kan u gegevens uit andere programma’s automatisch importeren in Venice Facturatie Enterprise of Venice Boekhouding

 • import mogelijk in zo goed als alle werkbladen (klanten, facturen, artikels, leveringsbonnen, diverse boekingen,…)
 • ondersteuning voor tekst en CSV bestanden
 • meestal is geen aanpassing van uw bronbestand nodig, via een ‘mapping’ bestand definieert u de structuur van het te importeren bestand.
 • ondersteuning voor aanmaken én wijzigen van bestaande gegevens
 • ondersteuning van voor- en nacommando’s tijdens import

Intrastat

De optie Intrastat maakt het mogelijk om binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie Enterprise onmiddellijk intrastatgegevens in te geven bij elke intracommunautaire factuur. Uiteraard is het mogelijk om na ingave deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. De aangifte is daarna snel opgemaakt.

 • ondersteuning voor diverse modellen (aankomst, verzending, beide)
 • standaard of uitgebreide aangifte
 • steeds de meest uptodate goederencodes
 • aliasen voor veelgebruikte codes
 • correctie achteraf mogelijk
 • ingave zowel in facturatie als in boekhouding
 • goederencodes kunnen gelinkt worden aan artikels voor automatische boeking
 • automatisch indienen via OneGate link

Jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd.

Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans. Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio's zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

 • import van saldo’s vanuit Venice boekhouding, XBRL- of tekstbestand
 • import sociale balans vanuit tekstbestand
 • hiërarchische voorstelling zorgt voor vlotte navigate
 • mogelijkheid tot toevoegen van commentaar
 • alle NBB controles (verplichte, bijkomende, sociale balans) worden uitgevoerd ter verificatie
 • ingebouwde module om ratios’s te berekenen
 • uitgebreide rapportering (saldolijst, foutenlijst, afdruk ratio’s, lijst van uitgevoerde controles)
 • aanmaak van XBRL-bestand voor indiening bij NBB

Toegangsbeheer

De optie Toegangsbeheer laat u toe om voor groepen gebruikers de toegang tot modules, dialoogvensters, zoeklijsten, e.d. te regelen.

U bepaalt voor elk type fiche of document wat u toelaat: bekijken, wijzigen, toevoegen en/of schrappen. Daarnaast maakt deze optie het mogelijk om uw gegevens te beveiligen, zodat deze buiten Venice om niet zomaar te benaderen zijn.

 • granulaire regeling op niveau van opties en acties
 • toekennen rechten per groep van gebruikers
 • kan gekoppeld worden met Active Directory of lokale Windows account
 • mogelijkheid tot encryptie van het dossier voor optimale beveiliging
 • toekenning van rechten mogelijk op  gebruikers van andere Venice-licenties

WebConnect

Met de optie Webconnect beschikt u over een webservice die u vanaf elk toestel toegang verleent tot uw Venice-data op ons cloudplatform. Hierdoor kunt u niet enkel uw gegevens consulteren, maar kunt u ook bestellingen en/of verkoopfacturen aanmaken vanuit andere toepassingen. U hebt een real time connectie met uw Venice-applicatie in de cloud. Koppelen met een website, een app of een lokale toepassing wordt dus kinderspel.

 • webservice op basis van open standaarden (XML, JSon, oData)
 • maakt realtime 2-wegs connecties mogelijk

 

 

Live demo WebConnect