Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is meer dan het versturen van rappels. Best belt u de klant na het versturen van de rappel nog even op om concrete afspraken te maken. Die concrete afspraken dient u bij te houden en op te volgen. SmartDebit genereert bellijsten en todo lijsten voor uw openstaande documenten. Indien de factuur tijdens het proces betaald wordt, worden alle openstaande actiepunten automatisch afgepunt. Er wordt een historiek bijgehouden van alle activiteiten.

Enkele specificaties:

Type oplossing generieke oplossing
Gekoppeld aan Venice optie Venice boekhouding
Voor welke sector alle sectoren
De oplossing is op de markt sedert 2011
Type koppeling realtime